Өгөгдөл

Mapping pasture biomass in Mongolia using PLS, RF regression and Landsat 8 imagery

Mapping pasture biomass in Mongolia using PLS, RF regression and Landsat 8 imagery

Өгөгдөл ба материал

Нэмэлт мэдээлэл

Талбар Утга
Зохиогч Munkhdulam, O., Clement, A., Jonathan, Ch., Amarsaikhan
Арчлагч Munkhdulam
Сүүлийн шинэчлэл 2018 12-р сар 1, 18:32 (UTC)
Үүссэн 2018 12-р сар 1, 18:31 (UTC)