Өгөгдөл

Ландшафтын орон зайн тархалтын загварыг ландшафтын зураглалд ашиглах асуудалд

The main purpose of this study was to investigate the possibility of mapping the landscape by combining landscape spatial model and GIS multi-criteria decision making methods.

Өгөгдөл ба материал

Нэмэлт мэдээлэл

Талбар Утга
Зохиогч О.Мөнхдулам
Арчлагч О. Мөнхдулам
Сүүлийн шинэчлэл 2018 9-р сар 27, 08:17 (UTC)
Үүссэн 2018 9-р сар 27, 08:15 (UTC)