Өгөгдөл

Geographical factors affecting functional changes of rural settlements in Mongolia

Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл

Өгөгдөл ба материал

Нэмэлт мэдээлэл

Талбар Утга
Эх сурвалж Нийгэм эдийн засгийн газарзүйн салбар
Зохиогч B.Batbuyan, D.Khishigdorj, P.Tseyenkhand, G.Urantamir
Арчлагч Ц.Отгонхүү
Сүүлийн шинэчлэл 2018 9-р сар 28, 09:37 (UTC)
Үүссэн 2018 9-р сар 28, 09:37 (UTC)