Өгөгдөл

Дефляцийн эрчмийг уур амьсгалын зарим үзүүлэлтээр тооцох

This study presents deflation strength, one of wind- induced processes based on climate potential using climate indicators.

Өгөгдөл ба материал

Нэмэлт мэдээлэл

Талбар Утга
Зохиогч Т.Даваагатан, М.Нямхүү, Д.Энхтайван
Арчлагч О. Мөнхдулам
Сүүлийн шинэчлэл 2018 9-р сар 27, 08:09 (UTC)
Үүссэн 2018 9-р сар 27, 08:08 (UTC)