Өгөгдөл

Аглоклиматические ресурсы за период 1997-2016 год в западных сомонах Сэлэнгийского аймака

Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл

Өгөгдөл ба материал

Нэмэлт мэдээлэл

Талбар Утга
Эх сурвалж Нийгэм эдийн засгийн газарзүйн салбар
Зохиогч В.Баярмаа
Арчлагч Ц.Отгонхүү
Сүүлийн шинэчлэл 2018 10-р сар 1, 06:09 (UTC)
Үүссэн 2018 10-р сар 1, 06:09 (UTC)