Салбар

1 өгөгдлийн бүрдэл олдлоо

Шошго: modelling

Үр дүнг шүүх