Салбар

1 өгөгдлийн бүрдэл олдлоо

Шошго: MODIS

Үр дүнг шүүх