Салбар

1 өгөгдлийн бүрдэл олдлоо

Шошго: Drainage basin

Үр дүнг шүүх