Салбар

1 өгөгдлийн бүрдэл олдлоо

Шошго: Carbonate rocks

Үр дүнг шүүх