Салбар

1 өгөгдлийн бүрдэл олдлоо

Шошго: BFAST

Үр дүнг шүүх