Салбар

1 өгөгдлийн бүрдэл олдлоо

Шошго: Anthropocene

Үр дүнг шүүх