Салбар

1 өгөгдлийн бүрдэл олдлоо

Шошго: загвар

Үр дүнг шүүх