Салбар

2-н өгөгдлийн бүрдэл олдлоо

Шошго: Шаталсан дүн шинжилгээний арга

Үр дүнг шүүх