Салбар

1 өгөгдлийн бүрдэл олдлоо

Шошго: Хөрс

Үр дүнг шүүх