Салбар

2-н өгөгдлийн бүрдэл олдлоо

Ашиглах зөвшөөрлүүд: Creative Commons Attribution Шошго: Олон шалгуурт шийдвэр гаргалтын арга

Үр дүнг шүүх