Салбар

2-н өгөгдлийн бүрдэл олдлоо

Шошго: Олон шалгуурт шийдвэр гаргалтын арга

Үр дүнг шүүх