Салбар

1 өгөгдлийн бүрдэл олдлоо

Шошго: livelihood

Үр дүнг шүүх