Бүлэг

2-н өгөгдлийн бүрдэл олдлоо

Шошго: DEM

Үр дүнг шүүх