Бүлэг

1 өгөгдлийн бүрдэл олдлоо

Шошго: mining

Үр дүнг шүүх