Бүлэг

2-н өгөгдлийн бүрдэл олдлоо

Бүлгүүд: Өгүүлэл Шошго: Al

Үр дүнг шүүх