Бүлэг

2-н өгөгдлийн бүрдэл олдлоо

Шошго: экологийн нэгж хажуу

Үр дүнг шүүх