Бүлэг

1 өгөгдлийн бүрдэл олдлоо

Шошго: газрын гадарга DEM

Үр дүнг шүүх