Бүлэг

1 өгөгдлийн бүрдэл олдлоо

Шошго: бичил цаг уур DEM

Үр дүнг шүүх