Бүлэг

5-н өгөгдлийн бүрдэл олдлоо

Шошго: байгал

Үр дүнг шүүх