Бүлэг

1 өгөгдлийн бүрдэл олдлоо

Форматууд: .docx Шошго: NDWI change

Үр дүнг шүүх