Бүлэг

1 өгөгдлийн бүрдэл олдлоо

Форматууд: .docx Шошго: NDWI

Үр дүнг шүүх