Бүлэг

2-н өгөгдлийн бүрдэл олдлоо

Салбарууд: Geographic Information Systems and Cartography Шошго: DEM

Үр дүнг шүүх