Өгөгдлийн бүрдэл

1 өгөгдлийн бүрдэл олдлоо

Шошго: Mongolia Electrical resistivity paved roads Paved roads Permafrost Автозам

Үр дүнг шүүх
Та API -ийг ашиглан бүртгүүлж болно (API бичиг баримтууд -ээс харна уу).