Өгөгдлийн бүрдэл

2-н өгөгдлийн бүрдэл олдлоо

Шошго: Цэвдэг Идэвхитэй давхарга

Үр дүнг шүүх
Та API -ийг ашиглан бүртгүүлж болно (API бичиг баримтууд -ээс харна уу).