Өгөгдлийн бүрдэл

1 өгөгдлийн бүрдэл олдлоо

Салбарууд: Forest Resources and Forest Protection Ашиглах зөвшөөрлүүд: Бусад (Нээлттэй) Бүлгүүд: Тайлан Шошго: Ой нөөц

Үр дүнг шүүх
  • Суурь судалгаа

    “Баруун Хэнтийн ойн төлөв байдлыг үнэлэх, ойг хамгаалах, нөхөн сэргээх судалгаа” сэдэвт суурь судалгааны ажлыг 2011-2013 онд гүйцэтгэхээр Боловсрол, соѐл, шинжлэх ухааны сайдын...
Та API -ийг ашиглан бүртгүүлж болно (API бичиг баримтууд -ээс харна уу).