Өгөгдлийн бүрдэл

16-н өгөгдлийн бүрдэл олдлоо

Форматууд: JPEG Шошго: Нийгэм эдийн засгийн газарзүй

Үр дүнг шүүх
Та API -ийг ашиглан бүртгүүлж болно (API бичиг баримтууд -ээс харна уу).