Өгөгдөл

УЛААНБААТАР ХОТЫН УУР АМЬСГАЛЫН ӨГӨГДЛИЙН САН ҮҮСГЭХ

Судалгааны ажил

Өгөгдөл ба материал

Нэмэлт мэдээлэл

Талбар Утга
Эх сурвалж division of GIS & Cartography. Institute of Geography and Geoecology. Mongolian Academy of Scinces
Зохиогч Sainbayar.D
Арчлагч Boldbayar.R
Сүүлийн шинэчлэл 2020 11-р сар 20, 02:17 (UTC)
Үүссэн 2020 11-р сар 13, 11:09 (UTC)