Өгөгдөл

УЛААНБААТАР ХОТЫН НОГООН БҮС ОРЧМЫН МОДЛОГ ИДЭШТ ЦОХЫН БҮЛГЭМДЛИЙН БҮТЭЦ

Өгүүлэл

Өгөгдөл ба материал

Нэмэлт мэдээлэл

Талбар Утга
Зохиогч Батчөдөр, Цагаанцоож, Ганбат, Цэндсүрэн
Арчлагч Bayartulga A.
Сүүлийн шинэчлэл 2019 11-р сар 16, 14:36 (UTC)
Үүссэн 2019 11-р сар 16, 14:35 (UTC)