Өгөгдөл

УБ хотын төвийн хэсгийн газар ашиглалтын өөрчлөлтийг оптикийн болон радарын мэдээ

Abstract: The aim of this study is to analyze the urban land use changes of Central Ulaanbaatar using optical and radar satellite images. For this purpose, very high resolution Quickbird and TerraSAR images have been used and different analyses were conducted.

Өгөгдөл ба материал

Нэмэлт мэдээлэл

Талбар Утга
Эх сурвалж ШУА-ийн ИХ-ийн Эрдэм Шинжилгээний Бүтээл №10
Зохиогч Д.Амарсайхан, Б.Чинбат
Арчлагч Э.Жаргалдалай
Хувилбар 2010
Сүүлийн шинэчлэл 2019 11-р сар 29, 06:13 (UTC)
Үүссэн 2019 11-р сар 29, 06:12 (UTC)