Өгөгдөл

УБ хотын төвийн хэсгийн газар ашиглалтын өөрчлөлтийг ЗТС болон ГМС ашиглан судалсан дүн

Abstract: The aim of this study is to analyze the urban landuse changes of central part of Ulaanbaatar city, Mongoliausing very high resolution remote sensing (RS) and geographical information system (GIS) data sets. For the study, the changes that occurred before 1990 are compared with the changes that occurred after 1990 and the socio-economic reasons for the changes are described.

Өгөгдөл ба материал

Нэмэлт мэдээлэл

Талбар Утга
Эх сурвалж ШУА-ийн ИХ-ийн Эрдэм Шинжилгээний Бүтээл №12
Зохиогч Ц.Бат-Эрдэнэ, Д.Амарсайхан, Б.Бямбадолгор, Г.Цогзол
Арчлагч Э.Жаргалдалай
Хувилбар 2012
Сүүлийн шинэчлэл 2019 11-р сар 29, 06:27 (UTC)
Үүссэн 2019 11-р сар 29, 06:27 (UTC)