Өгөгдөл

Хөрсний механик бүрэлдэхүүнээс хамааралтай чийгийн горим

Өгөгдөл ба материал

Нэмэлт мэдээлэл

Талбар Утга
Эх сурвалж Монгол орны газарзүйн асуудал.
Зохиогч Г.Бямбаа, Ц.Болормаа
Арчлагч М.Самдандорж
Сүүлийн шинэчлэл 2018 12-р сар 12, 02:46 (UTC)
Үүссэн 2018 9-р сар 26, 12:54 (UTC)