Өгөгдөл

Хөвсгөлийн БЦГ-ын ландшафт газрын бүрхэвчийн өөрчлөлт

Хөвсгөлийн улсын тусгай хамгаалалттай газар нутгийн хамгаалалт, судалгаа мониторингийн ХӨВСГӨЛ НУУР СУДЛАЛ-30 жил онол эрдэм шинжилгээний олон улсын бага хурал эмхтгэл, 65-86 хуудас, Хатгал, Хөвсгөл, Монгол, 2016.

Өгөгдөл ба материал

Нэмэлт мэдээлэл

Талбар Утга
Зохиогч Д.Энхтайван, О.Мөнхдулам
Арчлагч О. Мөнхдулам
Сүүлийн шинэчлэл 2018 9-р сар 26, 01:03 (UTC)
Үүссэн 2018 9-р сар 26, 01:02 (UTC)