Өгөгдөл

Хөвсгөл Аймгийн Бүс Бүслүүр, Бэлчээр болон Газрын Бүрхэвчийг ГМС-ийг Ашиглан Судлах нь

Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл

Өгөгдөл ба материал

Нэмэлт мэдээлэл

Талбар Утга
Эх сурвалж Информатикийн хүрээлэн Эрдэм шинжилгээний бүтээл 2014
Зохиогч Д.Амарсайхан, Б.Бямбадолгор, Б.Батмягмар
Арчлагч E.Jargaldalai
Сүүлийн шинэчлэл 2019 2-р сар 18, 05:28 (UTC)
Үүссэн 2019 2-р сар 18, 05:27 (UTC)