Өгөгдөл

ЦЭВДЭГТЭЙ БҮС НУТАГТ БАРИГДСАН АВТО ЗАМЫН ХИЙЦ, ТЕХНОЛОГИЙН ШИЙДЛҮҮД БА МОНГОЛ ОРНЫ НӨХЦӨЛД АШИГЛАХ НЬ

ЦЭВДЭГТЭЙ БҮС НУТАГТ БАРИГДСАН АВТО ЗАМЫН ХИЙЦ, ТЕХНОЛОГИЙН ШИЙДЛҮҮД БА МОНГОЛ ОРНЫ НӨХЦӨЛД АШИГЛАХ НЬ

Өгөгдөл ба материал

Нэмэлт мэдээлэл

Талбар Утга
Зохиогч А.Саруулзаяа
Арчлагч Тэмүүжин
Сүүлийн шинэчлэл 2018 11-р сар 19, 08:25 (UTC)
Үүссэн 2018 11-р сар 19, 08:24 (UTC)