Өгөгдөл

Таримал ойг арчлах ойн аж ахуйн арга хэмжээг авч явуулах зөвлөмж

“Ургамлын аж ахуй, газар тариалан”-ийн чиглэлээр докторын зэрэг хамгаалуулах зөвлөлийн 10-р сарын 9-ны өдрийн хурлаар хэлэлцүүлэв

Өгөгдөл ба материал

Нэмэлт мэдээлэл

Талбар Утга
Зохиогч Батсайхан
Арчлагч Bayartulga
Сүүлийн шинэчлэл 2020 11-р сар 22, 07:39 (UTC)
Үүссэн 2020 11-р сар 22, 07:39 (UTC)