Өгөгдөл

SPATIAL ANALYSIS ON SOCIAL ECONOMIC OF MONGOLIAN EASTERN ZONE AND DEVELOPMENT RESOURCE

Paper

Өгөгдөл ба материал

Нэмэлт мэдээлэл

Талбар Утга
Эх сурвалж Нийгэм эдийн засгийн газарзүйн салбар
Зохиогч Б.Хэрлэнбаяр
Арчлагч Ц.Отгонхүү
Сүүлийн шинэчлэл 2019 10-р сар 11, 03:29 (UTC)
Үүссэн 2019 10-р сар 11, 03:24 (UTC)