Өгөгдөл

Some result of land use changes and its influencing factors in Mongolia

Өгөгдөл ба материал

Нэмэлт мэдээлэл

Талбар Утга
Зохиогч Baasandorj Ya et al
Арчлагч Badam Ariya
Сүүлийн шинэчлэл 2021 5-р сар 25, 16:26 (UTC)
Үүссэн 2021 5-р сар 25, 16:25 (UTC)