Өгөгдөл

MONITORING WHEAT CROP GROWTH PARAMETERS USING TIME SERIES SENTINEL-1 AND SENTINEL-2 DATA FOR AGRICULTURAL APPLICATION IN MONGOLIA

Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл

Өгөгдөл ба материал

Нэмэлт мэдээлэл

Талбар Утга
Эх сурвалж Division of GIS & Cartography. Institute of Geography and Geoecology. Mongolian Academy of Scinces
Зохиогч Bayartungalag.B
Арчлагч Boldbayar.R
Сүүлийн шинэчлэл 2020 11-р сар 20, 02:20 (UTC)
Үүссэн 2020 11-р сар 13, 11:06 (UTC)