ГТБЦГ-ын хушин ойн тархалт, дагалт баялаг ...

URL: http://portal.igg.ac.mn/dataset/5342614d-5a60-4a34-bcd6-34478f484b52/resource/c149063f-3648-450b-9d5f-913241d00390/download/new-doc-2018-06-11-10.25.38.pdf

Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл

Энэ нөөцөд зориулж үүсгэсэн харагдац байхгүй байна

Нэмэлт мэдээлэл

Талбар Утга
Өгөгдлийн сүүлийн шинэчлэл 2019 11-р сар 16
Мета өгөгдөлийн сүүлийн шинэчлэл 2019 11-р сар 16
Үүссэн 2019 11-р сар 16
Хэлбэр application/pdf
Ашиглах зөвшөөрөл Бусад (Нээлттэй)
created1 жилээс өмнө
format.pdf
idc149063f-3648-450b-9d5f-913241d00390
last modified1 жилээс өмнө
mimetypeapplication/pdf
on same domainTrue
package id5342614d-5a60-4a34-bcd6-34478f484b52
revision id7cb30242-176e-4e91-bc4f-224316cf29fa
size3 мегабайт
stateactive
url typeupload