Горхи-Тэрэлжийн байгалийн цогцолборт газрын ...

URL: http://portal.igg.ac.mn/dataset/02c28f4f-435f-4959-8fb2-23fbef252579/resource/bf18e42a-5968-4aca-967a-7400034105b5/download/new-doc-2018-06-11-10.25.37.pdf

Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл

Энэ нөөцөд зориулж үүсгэсэн харагдац байхгүй байна

Нэмэлт мэдээлэл

Талбар Утга
Өгөгдлийн сүүлийн шинэчлэл 2019 11-р сар 16
Мета өгөгдөлийн сүүлийн шинэчлэл 2019 11-р сар 16
Үүссэн 2019 11-р сар 16
Хэлбэр application/pdf
Ашиглах зөвшөөрөл Бусад (Нээлттэй)
created1 жилээс өмнө
format.pdf
idbf18e42a-5968-4aca-967a-7400034105b5
last modified1 жилээс өмнө
mimetypeapplication/pdf
on same domainTrue
package id02c28f4f-435f-4959-8fb2-23fbef252579
revision id78650e1b-0874-4cec-9a1f-4921a3585eda
size4.8 мегабайт
stateactive
url typeupload