Өгөгдөл

Гамшгийн нэгдсэн сангийн бүтэц

Abstract: The aim of this study is to describe the conceptual framework and preliminary work related to the disaster management database of Mongolia.

Өгөгдөл ба материал

Нэмэлт мэдээлэл

Талбар Утга
Эх сурвалж ШУА-ийн ИХ-ийн Эрдэм Шинжилгээний Бүтээл №11
Зохиогч Г.Булган, Д.Амарсайхан, Г.Цогзол
Арчлагч Э.Жаргалдалай
Хувилбар 2011
Сүүлийн шинэчлэл 2019 11-р сар 29, 06:19 (UTC)
Үүссэн 2019 11-р сар 29, 06:19 (UTC)