Өгөгдөл

Газарзүйн мэдээллийн систем

Ном

Өгөгдөл ба материал

Нэмэлт мэдээлэл

Талбар Утга
Зохиогч Д.Амарсайхан, А.Мөнх-Эрдэнэ, Д.Энхжаргал
Арчлагч Жаргалдалай
Сүүлийн шинэчлэл 2019 5-р сар 15, 07:15 (UTC)
Үүссэн 2019 5-р сар 15, 07:14 (UTC)