Өгөгдөл

Permaforst modelling in small area

Permaforst modelling in small area

Өгөгдөл ба материал

Нэмэлт мэдээлэл

Талбар Утга
Эх сурвалж Цэвдэг судлалын салбар
Зохиогч Х.Тэмүүжин
Арчлагч Тэмүүжин
Хувилбар 1
Сүүлийн шинэчлэл 2019 11-р сар 12, 08:21 (UTC)
Үүссэн 2019 11-р сар 12, 08:20 (UTC)