Өгөгдөл

Расчет оценка эколого-хозяйственного баланса в геоинформационной системе

Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл

Өгөгдөл ба материал

Нэмэлт мэдээлэл

Талбар Утга
Эх сурвалж Нийгэм эдийн засгийн газарзүйн салбар
Зохиогч В.Баярмаа
Арчлагч Ц.Отгонхүү
Сүүлийн шинэчлэл 2018 10-р сар 1, 03:26 (UTC)
Үүссэн 2018 10-р сар 1, 03:25 (UTC)