Өгөгдөл

Ойн мэдээллийн сангийн бүтэц, зохион байгуулалт

The main purpose of this paper was to describe and design the conceptual framework and primary forest database implementation in Mongolia and update result of the forest database using multitemporal optical remotely sensed data.

Өгөгдөл ба материал

Нэмэлт мэдээлэл

Талбар Утга
Эх сурвалж ШУА-ийн ИХ-ийн Эрдэм Шинжилгээний Бүтээл №14
Зохиогч А.Мөнх-Эрдэнэ, З.Нарангэрэл, Д.Амарсайхан
Арчлагч Э.Жаргалдалай
Хувилбар 2014
Сүүлийн шинэчлэл 2019 11-р сар 29, 06:30 (UTC)
Үүссэн 2019 11-р сар 29, 06:29 (UTC)